Artikel 1 – Annulering door cursist

1.1  Kosteloos annuleren van de cursus kan tot vijf dagen voor aanvang van de cursus.

1.2  Bij afmelden binnen vijf dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

1.3  De cursus kan niet tussentijds worden beëindigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.

1.4  Indien blijkt dat de cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus deel laten nemen.

 

Artikel 2 – Betaling

2.1  Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee en lunch.

2.2  Wanneer na de betalingstermijn van dertig dagen de vergoeding nog niet heeft betaald zal een betalingsherinnering gestuurd worden. Als de cursist ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Freyr Architecten de betaling overdragen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 3 – Herroepingsplicht

3.1 Na ontvangst van betaling geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

 

Artikel 4 – Lesmateriaal

4.1 Het fysieke les- en online beeld- en videomateriaal is eigendom van Freyr Architecten en mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke doeleinden. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Freyr Architecten (zover voor toepassing)